WSNP BEWIND

Indien het schuldhulpverleningstraject bij een instantie zoals de Kredietbank Breda, de zogeheten minnelijke schuldregeling niet slaagt kunt u worden doorverwezen naar de Wsnp, de Wet schuldsanering natuurlijke personen.  Er zal een verzoekschrift worden opgemaakt door de instantie die het minnelijke traject heeft uitgevoerd, welke u na ondertekening stuurt aan de Rechtbank. Voor toelating tot de Wsnp zal er over het algemeen een toelatingszitting plaatsvinden bij de Rechtbank. Als u wordt toegelaten dan krijgt u een Wsnp bewindvoerder toegewezen, eventueel kunt u bij de zitting om een specifieke bewindvoerder of kantoor verzoeken.

De Wsnp bewindvoerder is geen budgetbeheerder of hulpverlener, maar toezichthouder. U blijft zelf verantwoordelijk voor het betalen van de vaste lasten en het voorkomen van nieuwe schulden. Als er voorzieningen zijn waar u recht op heeft dient u deze zelf aan te vragen. Heeft u hier moeite mee dan kunt u hierbij hulp vragen, bijvoorbeeld bij een beschermingsbewindvoerder.

Na het huisbezoek stelt de Wsnp bewindvoerder een aanvangsverslag op met een berekening van het vrij te laten bedrag (het bedrag waarvan u de vaste lasten en de boodschappen dient te betalen). Vervolgens dient de Wsnp bewindvoerder elke drie maanden verslag uit te brengen aan de rechter-commissaris welke de Wsnp bewindvoerder controleert en het vrij te laten bedrag opnieuw vastgesteld. Tijdens de regeling dient de Wsnp bewindvoerder te controleren of u de door de Rechtbank opgelegde verplichtingen nakomt.

In de Wsnp heeft u een aantal verplichtingen. Zo heeft u een inspanningsverplichting, waarmee u zoveel mogelijk dient te doen om zoveel mogelijk te sparen voor de schuldeisers. Daar onder valt tevens de sollicitatieverplichting, welke inhoudt dat u dient te werken of te solliciteren als u niet werkt. U mag geen nieuwe schulden maken of laten ontstaan en u bent verplicht om uw Wsnp bewindvoerder op de hoogte te houden als er zaken veranderen in uw situatie.

Wanneer u de verplichtingen goed bent nagekomen krijgt u de schone lei.
Meer informatie over de Wsnp kunt u vinden op de website van Bureau Wsnp:
www.bureauwsnp.nl

 
 
 
 
E-mailen
Bellen