BESCHERMINGSBEWIND

Onze visie is dat ieder individu recht heeft op een gezonde financiële huishouding waarbij een evenwicht bestaat tussen inkomsten en uitgaven. Via een persoonlijke aanpak proberen wij mensen die door diverse omstandigheden financieel zijn vastgelopen of dreigen dat te gaan doen, weer op weg te helpen, begeleiden en financieel weerbaar te maken.

Soms is iemand (tijdelijk) niet meer in staat om zijn of haar financiële zaken te regelen. De kantonrechter kan dan beslissen om hem of haar onder beschermingsbewind te stellen. Dit betekent dat de kantonrechter een bewindvoerder aanwijst.  Vaak gaat het hier om een familielid. Als dit niet mogelijk of gewenst is, kan de rechter een instantie benoemen. De bewindvoerder is vaak iemand die u van te voren al uitkiest, via een bereidheidsverklaring kan de bewindvoerder aangeven akkoord te gaan met de benoeming. Lokaal Bewind kan u bijstaan in het aanvragen van het beschermingsbewind en zal mee naar een eventuele zitting gaan.

Na de uitspraak openen we een nieuwe bankrekening voor alle inkomsten en uitgaven en geven aan de (financiële) instanties door dat wij voortaan uw financiën regelen.

SCHULDENBEWIND

Het is ook mogelijk dat u door uw schuldenproblematiek tijdelijk niet in staat bent om uw eigen financiën te beheren. In deze situatie kan er ook een verzoek tot onderbewindstelling neergelegd worden bij de kantonrechter. Deze onderbewindstelling wordt over het algemeen uitgesproken voor een bepaalde periode, zoals 3 of 5 jaar. De doelstelling is dat de schuldsituatie weer wordt opgelost en dat u na deze periode weer zelf uw financiën gaat beheren. Mocht dit nog niet lukken dan kan de onderbewindstelling worden verlengd.

WAT DOET LOKAAL BEWIND?

Lokaal Bewind zorgt voor het afhandelen van uw financiële post, het uitvoeren van uw betalingen en aanvragen of begeleiden bij het aanvragen van voorzieningen zoals bijvoorbeeld een uitkering of toeslagen en heffingskortingen van de belastingdienst. Daarnaast wordt er gekeken of er regelingen zijn waar u gebruik van kunt maken, denk hierbij aan bijzondere bijstand.

Uw inkomsten komen binnen op een beheerrekening bij  Lokaal Bewind, vanwaar uit de rekeningen worden betaald, indien er voldoende geld aanwezig is. Wekelijks ontvangt u een vast bedrag aan boodschappengeld, dit is uw leefgeld. Jaarlijks wordt er verantwoording afgelegd aan u en aan de kantonrechter. Deze controleert of wij ons werk goed

 
 
 
 
E-mailen
Bellen